Gyermekekért Baráti Kör

Bemutatkozás

ADÓSZÁMUNK: 18641437-1-12

A Gyermekekért Baráti Kör salgótarjáni székhellyel, pedagógusok kezdeményezésére 2003-ban alakult. A későbbiekben szoros együttműködés alakult ki  a bárnai,  a ceredi, az etesi a kazári,  és a litkei csoportokkal, majd csatlakozott a körhöz az Acélgyári Gyermekcsapat. 2005 májusában közhasznúsági  státuszt jegyzett be a Nógrád Megyei Bíróság.

Alapszabályunkban megfogalmazottak értelmében az egyesület célja: „a 3 évestől 18 éves korú gyermekek számára szabadidős foglalkozások, kulturális, honismereti, sport, közművelődési programok és egyéb ismeretterjesztő-környezetvédelmi, egészségnevelési foglalkozások szervezése, a tehetséggondozás. Közösségi programok (pl. kirándulások, szünidei táborozások) megvalósításának segítése. A gyermekek érdekeinek védelme, a hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtése. Kapcsolattartás és együttműködés a hazai és határon túli gyermek és felnőtt szervezetekkel.”

Egyesületünk regisztrált tehetségpont, akkreditációja folyamatban van.

A fenti cél megvalósítása érdekében az egyesület főbb tevékenységei:

  • Részvétel a gyermekek szabadidős programjainak a megszervezésében.
  • Szakmai programok szervezése, megvalósítása pedagógusok részére.
  • Nevelési, oktatási segédanyagok kidolgozása és terjesztése.
  • Kapcsolattartás helyi, országos és határon túli gyermekszervezetekkel, a helyi önkormányzattal.
  • Szakmai együttműködés a Magyar Pedagógiai Társaság Nógrád Megyei Tagozatával és a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület Salgótarjáni Körével.
  • Az egyesület tevékenységének népszerűsítése a hagyományos és a digitális médián keresztül.
  • A gyermekek nevelését érintő törvények, rendeletek, intézkedések értelmezése, s ezekre való odafigyelés, s a szervezett programokon ezek megvalósításának segítése.
  • Pályázatírás, forrásteremtés.

Az egyesület rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokból áll.

Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt.

 

Minden kedves  kollégát, és  érdeklődőt örömmel és szeretettel várunk sorainkba.

 

 

 

 

 

 

,